+381 65 90 560 90 office@aldossml.rs

ZEMAT FORMA mašina za termoformiranje

 • Oznaka:ZEMAT TERMOFORMIRANJE

TERMOFORMIRANJE PLASTIKE VAKUMSKA MAŠINA ZEMAT FORMA

Vakumske mašine za termoformiranje namenjene proizvodnji ambalaže i pribora od tvrde folije. ZEMAT FORMA mašine za vakuumsko oblikovanje su pouzdane i jednostavne za upotrebu. Formiranje se može proizvesti efikasno i ekonomično čak i sa malim ili velikim serijama.

Prednosti ove mašine za termoformiranje vakumom su:

 • Ekonomična proizvodnja za male i velike serije
 • Brza zamena alata
 • Prethodno duvanje za ujednačenu debljinu površine
 
Aplikacije
 • Proizvodnja ambalaže
 • OPS, PVC, PET i drugi termoformabilni filmski materijali

Preciznost i brzina ciklusa TERMOFORMIRANJA PLASTIČNIH FOLIJA

ZEMAT FORMA mašine za termoformiranje proizvode ujednačena, visokokvalitetna plastična pakovanja i artikle napravljene od termoplastičnih materijala namotanih u rolnama kao što su OPS, PVC, PET i druge termoformabilne folije.

PLC kontrolisane automatizovane funkcije omogućavaju najkraća vremena ciklusa i optimalnu definiciju konture. Robusni dizajn svih visoko napregnutih elemenata obezbeđuje kontinuirani rad sa stalnom dostupnošću i dugotrajnim proizvodnim performansama. Ujednačena debljina zida se postiže upotrebom predduvavanja u pozitivnom oblikovanju i tehnologijom prethodnog istezanja u negativnom oblikovanju.

Proizvodni proces kombinuje najbolje aspekte tehnologije oblikovanja pod pritiskom i vakuumskog oblikovanja: izuzetnu preciznost i brzinu.

Karakteristike :

 • Kompaktan dizajn i mali otisak
 • Ekonomična proizvodnja za male i velike serije
 • Specijalni dizajn kombinuje najefikasnije oblikovanje pod pritiskom i vakuumom
 • Visoka proizvodnja zbog kratkog vremena ciklusa
 • Jednostavan rad uz minimalnu obuku operatera
 • Brza zamena alata
 • Gladak rad i fleksibilnost
 • Ergonomski dizajn
 • Prethodno duvanje za ujednačenu debljinu površine
 • Promena veličine površine formiranja korišćenjem redukcionog okvira
 • Opcioni udar za formiranje dubokih negativnih proizvoda
 • Opciono hlađenje stola
 • Gladak rad i fleksibilnost